Opphavsrett kunstverk

© KOPIRETT - KUNSTVERK / COPYRIGHT - ART WORKS

© Synnøve Anker Aurdal "Rytmer i sol og regn" / BONO

Opphavsrett til kunstverk

Motiv for fotografiene som vises på dette nettstedet er kunstverk. Mange av fotografiene gjengir kunstverk som er vernet av opphavsrett, jf. lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).

Når et kunstverk er opphavsrettslig beskyttet man må ha tillatelse fra kunstner/rettighetshaver til kopiering og bruk av kunstverket, for eksempel publisering i bok, tidsskrift o.l. og publisering på Internett.

BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge) representerer norske og utenlandske kunstnere i Norge. Ta kontakt med BONO for å få lisens til bruk av kunstverk som er beskyttet av opphavsrett: www.bono.no 

Opphavsrett varer i kunstnerens levetid og 70 år etter utgangen av kunstnerens dødsår. Når vernetiden er utløpt kan kunstverket brukes uten tillatelse fra kunstner/rettighetshaver.

Opphavsrett til fotografi som avbilder kunstverk

Fotografen, her firmaet O. Væring  som har avfotografert et kunstverk har opphavsrett til fotografiet som sådan. Kunstverkene som vises på dette nettstedet er avfotografert av fotografer i O. Væring, og rettigheter til fotografiene eies av O. Væring Eftf. AS.

O. Væring tilbyr fotolisens som gir rett til kopiering og bruk av fotografier på vilkår som er angitt i lisensen.

Vær oppmerksom på at fotolisens fra O. Væring ikke omfatter tillatelse til bruk av kunstverk som er vernet av opphavsrett. For å bruke fotografier som gjengir et opphavsrettslig beskyttet kunstverk, må man både ha fotolisens fra O. Væring og lisens fra BONO. 

 

Verker i denne databasen er beskyttet av norsk og internasjonal lovgivning om opphavsrett.

Det beskyttede kunstverk kan ikke reproduseres eller offentliggjøres på noen måte – analogt eller digitalt – uten tillatelse fra rettighetshaveren / BONO. Enkelt kopier til privat bruk (hjemme) kan gjengis i samråd med O. Væring