Om oss

 

Firmaet O. Væring, som ble etablert i 1863, har en sentral betydning fotohistorisk og kulturhistorisk. Arkivet som inneholder historiske motiver av norsk og utenlandsk kunst, samt portretter over norske kulturpersonligheter er unikt og svært bevaringsverdig. Samlingen har en viktig kulturformidlende funksjon. 

 

O. Væring er i dag et familiedrevet firma og drives i dag som et rent bildebyrå over norsk kunst. Fotosamlingen er ivaretatt av Ingrid Petersson Nørstenæs, datter av fotograf Per Petersson. Samlingen inneholder over 25.000 digitaliserte foto som er publisert gjennom vår nettside og over 100.000 unike negativer arkivert i vårt fotoarkiv, eldre glassplater, sort/hvit negativer, fargenegativer og fargepositiver. O. Væring sluttet å avfotografere og dokumentere kunstverk i 2005 og grunnlaget for driften er i dag basert på utleie av fotomateriale. Våre bilder er i daglig bruk av forlag, museum og private aktører både i inn og utenland. Gjennom vår nettside hjelper vi våre kunder å finne det rette motivet og på den måten får vi gitt våre kunder over hele verden det fotografiske materiale de har behov for,  slik at de igjen kan innfri sine kunders behov. 

 

                            

 

 

I flere år bar jeg på drømmen om å være en del av driften i kunstarkivet O. Væring og da jeg endelig fikk muligheten til å gå inn som daglig leder i 2003 slapp jeg regelrett alt jeg hadde i hendene og hoppet uten å se meg tilbake. Fast jobb og trygg inntekt var en saga blott. 

Skjønte underveis at det å drive på "gamle" måten ikke var noe for meg da tilgangen på fotomaterialet var både tidkrevende og lite effektiv. Og ikke er jeg fotograf. Jeg drømte om det å skape min egen vei. Ha min personlige signatur på materialet.

I Norge hadde noen få aktører i bilde-bransjen etablert seg på nett. Og tanken om å utvikle min egen nettside hvor jeg kunne publisere alle kunst avfotograferingene til O. Væring ble født.

Via en bekjent i bransjen var jeg så heldig å få kontakt med et firma som kunne hjelpe meg og gjennom å satse min egenkapital kom jeg på nett i 2004. Kjøpte utstyr og satte i gang prosessen med å digitalisere fotomaterialet. Øvelse gjør mester og 12 år senere hadde jeg digitalisert inn 25.000 bilder. Og det valget jeg tok om endring av kurs skapte en stegvis positiv drift som la grunnlaget for at vi finnes i dag.

I dag satser vi også sterkt mot det private markedet ved å gi muligheten til å bestille høykvalitetstrykk av våre kunstbilder. 

O. Væring er en del av min identitet og jobben jeg gjør er meget verdifull for meg. Min pågående drøm er å sikre alt materialet digitalt for ettertiden men også være under utvikling slik at du som stadig er på jakt etter nye illustrasjonsbilder enkelt kan finne dette gjennom O. Væring.

Jeg samarbeider også med utenlandske aktører og på den måten får vi muligheten til å "spre" O. Væring materialet over hele verden. 

Kunst setter spor

Gjennom min historie har jeg bevart og videreutviklet arven og familiefirmaet etter tidligere fotografer og på den måten opprettholdt samarbeidet med deg, kunden, både nye og gamle. Vi gir deg en effektiv og brukervennlig tilgang til O. Væring sin bildebase slik at du enkelt kan bruke våre bilder i din kommunikasjon, både i det norske og det utenlandske markedet.