Soldiers for the Norwegian King Sverre, Torstein Skevla and Skjervald Skrukka carrying the king's son Hakon Hakonsson, (oil on canvas)
Bilde id: BerK0030

Fotolisens for bilde: BerK0030