Alma Mater 
Negativer fra Væringsamlingen 

, Edvard Munch (1863-1944), 
Photo: O.Væring
Bilde id: V1117

Fotolisens for bilde: V1117