Botne Kirke, 1866
Bilde id: BotK0001

Fotolisens for bilde: BotK0001