Bilder i Gulbrandsen, Aase: Tilbake til Gulbrandsen, Aase
Artist: Aase Gulbrandsen (1927 - )
Dimensions: 81x100 cm/
Photocredit: O.Væring/Artist/
Digital Size: High-res TIFF and JPG/
Bilde id: GulA0014
Bilde id: GulA0014
Title:

Tanker, 1978

Kunstner: Gulbrandsen, Aase (1927-)
Artist: Aase Gulbrandsen (1927 - ) Dimensions: 81x100 cm/ Photocredit: O.Væring/Artist/ Digital Size: High-res TIFF and JPG/
Bildestørrelse: Høyoppløst tiff & jpg, 300 dpi
Fotokreditering: © O. Væring
Opphavsrett til kunstverk: © Gulbrandsen, Aase
For lisens til bruk av kunstverket, ta kontakt med kunstner/rettighetshaver eller O. Væring