2 bilder funnet
Christoffer Wilhelm Eckersberg var en dansk kunstmaler og professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, direktør ved Kunstakademiet fra 1827 til 1829.

Text fra Wikipedia
Bilder funnet: 2 | Side: 1/1


Bilder funnet: 2 | Side: 1/1