23 images found
Images found: 23 | Page: 1/1
AulR0077
Vår venns død / Our friends death, 1932
AulR0140
Avskjedskonsert / Farewell concert, 1937
DivG0046
Avskjed
EkeA0099
Avskjed / Farewell, 1941
EkeA0156
Avskjed, 1941
EkeA0252
Avskjed
FjeK0045
Førstereisegutten / First travel boy, 1957

FryK0010
EN: Farewell
NO: Avskjeden
GidG0003
Avskjed / Farewell
JørS0021
Avskjeden / The farewell
KleP0089
Lang avskjed, 1985
KorH0019
Avskjed, 1983-84
MunE0556
Avskjeden / Farewell, 1912
OscH0024
Den yngste sønnens avskjed, 1850

SpaV0151
Avskjedskonsert / Farewell concert, 1993
SpaV0282
Klovnens avskjed ( Den siste make-up) , 1980
SteH0041
Arnes og Kristins avskjed
TidA0229
Fridtjofs avskjed / Fridtjofs farewell, 1836
TidA0258
Den yngste sønns avskjed / The younges sons farewell, 1867
TidA0271
Utvandrere / Emigrants, 1856
TidA0383
Den yngste sønns avskjed / The youngest son´s farewell, 1867

TidA0392
Avskjed med de gamle foreldrene / Say goodbye to the old parents
TidA0509
Utvandrerens avskjed, 1843

Images found: 23 | Page: 1/1