87 images found
« prev | next »Images found: 87 | Page: 1/2
AamA0001
På vei til Lökka / On the way to Lökka, 1934
AasA0006
En gammel arbeider forteller, 1950-51
AulR0064
Tidlig 1. mai demonstrasjon
AulR0082
Havnearbeiderstreik, 1932
AulR0117
1 mai / 1th of may, 1939
AulR0148
Tidlig 1.mai demonstrasjon / Early 1. may demonstration, 1960
AulR0179
1 may, 1960

AulR0183
EN: The Labour movements history
NO: Arbeiderbevegelsens historie
BerM0012
Tømmerfløtere / Lumberjack, 1895-1900
BybY0001
Bærum smeltehytte
ChrK0009
Garveriet, 1889
DivV0046
Håndverkersvenden tar seg et glass, 1837 ( En del av utdannelsen til håndtverkerne var å reise rundt i å 2 år og arbeide på forskjellige plasser) , 1837
EkeA0112
Tømmerfløtere
EkeA0223
Bygningsarbeidere

EkeA0226
Fabrikken, 1925
EngE0053
Skogsarbeidere / Forest workers, 1942
EngE0097
Skogskar / Forest man, 1948
FinH0005
Skipsopphugging, 1934
FliJ0010
Kongsberg-fra inne i gruvene
FotO0155
Gatepartier i Kristiania ( Oslo)
FotO0157
Gatepartier i Kristiania ( Oslo)

GroR0039
Oljearbeidere / Oil workers, 1988
HanC0043
Tunnelarbeider / Tunnel workers, 1937
HeyH0166
Arbeiderens dødsleie / The workers deathbed, 1888
HinB0001
I smia / In the smithy, 1911
KihH0209
Tømmerkjørere / Driving timber, 1952
KraR0005
Skogskarer / Forest workers, 1938-39
KraR0046
Hoggere Skogsmenn I, 1938

KroP0243
Hvilende arbeidere / Resting workers, 1920
MosG0004
Værmelding / Weather report, 1890
MunE0346
Arbeidere på hjem vei / Workers on their way home, 1913-15
MunE0348
Arbeidere i sne / Workers in snow, 1913-14
MunE0461
Murer og mekaniker / Bricklayer and mechanic, 1908
MunE0769
Hjemvendende arbeidere / Homecoming workers, 1920
NesB0004
Feieren / The chimney sweeper, 1927

NilU0096
Sandarbeideren
OrdD0011
Skiftarbeider på båt / Shift worker in a boat
OslA0010
Sven Svensson
OslA0011
Arbeiderfane
OslA0012
Untitled
OslA0013
Helga Karlsen, 1935
OslA0014
Untitled 1929

OslA0015
Feriefolk Fiskebäck (Sweden)
OslA0016
EN: Lyngør
NO: Lyngør
OslA0018
Untitled, 1933
OslA0019
Kristiania Rådhus / Kristiania Town house
OslA0021
Johan Schwingel
OslA0022
O.G. Gjösteen, 1918
OslA0024
Untiteld

OslA0025
Lofotfiskere / Fishermen from Lofoten, 1935
OslA0026
Havnen i Kristiansund, 1918
OslA0028
Carl Jeppesen
OslA0029
Kr Aamot
OslA0030
Untitled
OslA0031
Fane Sangforeningen
OslA0032
Akerselva, 1916

OslA0033
Untitled
OslA0035
Untitled
OslA0036
Martin Larsen, 1927
OslA0037
Trygve Nilsen
OslA0038
Fanitullen
OslA0039
Untitled
OvrK0111
EN: Workers at the fields
NO: Arbeidere på åker

RevA0096
Fisketørking / Drying fish, 1918-23
RevA0098
Skipsbygging / Building ships, 1918-23
RevA0102
Untitled, 1918-23
RolA0034
Skogsarbeider, 1941
SjuB0004
Rallare V
StaF0002
På vei til smeltehytta, Røros, 1938
StaF0080
Ulykke på arbeidsplass

StiC0020
Arbeidersamfunnets hus, 1939
StiC0021
Et lørdagsmøte, 1939-40
StoP0137
Arbeiderbevegelsens pionerer, 1958 (Oslo)
StrO0003
Maskinrom / Engine room, 1933
SørH0426
Skogsmann / Forest worker, 1920
TorK0065
Boremaskin, 1979
TveK0028
Skogskarer / Forest worker, 1952

V0555
Edvard Munch
V1196
Edvard Munch
V1200
Edvard Munch
V1201
Edvard Munch
V1202
Edvard Munch
V1203
Edvard Munch
VatP0004
Gruvearbeidere under slottet


« prev | next »Images found: 87 | Page: 1/2