23 images found
Images found: 23 | Page: 1/1
DivL0013
Fra Nesbyen mot Beia og Høgberg, 1983
EndR0001
Halvorgard i Sudnadalen, Hallingdal
EngE0139
Alvorlig arbeidende ung kunstner, 1943
EngE0141
Alvorlig arbeidende kunstner / Serious working artist, 1943
FotO0027
Halvorsen Papirhandel
KihH0254
Han Halvor på Uvaas, 1960
KihH0263
Han Halvor på Uvaas, 1963-64

KitT0704
Halvor Kletten, 1901 (Vintereventyret / The winter fairy-tale)
KroC0655
Kapellmester Johan Halvorsen, 1921
NatT0015
Komponist Johan Halvorsen (1864-1935), 1914
PetE0290
Salmesang / Hymn
PorT0420
Kapellmester Johan Halvorsen (1864-1935), 1921
PorT0433
Komponist og dirigent Johan Halvorsen (1864-1935)
PorT0459
Walther Halvorsten ?

SkrC0201
Hei Halvorsen, Halvor Hansen, 1895
TidA0077
EN: Haugianere
NO: Haugianere
TidA0327
En Katekisasjon / An Examine, 1847
WenG0169
Konfirmasjonsgilde / Confirmation feast, 1887
YthT0144
Forvandlingen ( Når leken eller alvoret begynner), 1987
YthT0198
Fra drømmerens landskap ( Når alvoret er blitt en blekt minne), 1982
YthT0354
Når leken eller alvoret begynner, 1978

YthT0381
Lekens skjulte alvor ( Forestilling og betrakteren), 1982
YthT0398
Når leken eller alvoret begynner, 1978

Images found: 23 | Page: 1/1