32 images found
Images found: 32 | Page: 1/1
AarV0033
Industriminister Sverre Walter Rostoft, 1973
AncA0019
EN: Receiving communion in Skagen church
NO: Altergang i Skagen kirke
BacH0106
Alteret in Tanum Kirke / The altar in Tanum church, 1891
BacH0108
Altergang i Stange kirke / Holy communion in Stange church, 1903
BackH0126
Alteret i Uvdal Kirke / Alter in Uvdal Church, 1910
BackH0187
Studie til altergang i Stange Kirke,
BackH0194
Alteret i Tanum Kirke , 1891

BleH0119
Navløs triptyk II (tredelt altertavle), 1975
EieA0054
Altergang / Holy Communion, Dale Kirke i Luster, 1928
EieA0055
Altertavle
EieA0066
Altertavle
EieA0067
Altertavle, 1931
GroR0063
Alternativet, 1993 (Kraby-portrett)
HagE0062
Altertavle Østerås Kirke, 1971-79

JohJ0083
Altertavle, 1970
KnoA0010
Gotisk altertavle / Vår frue av skumringen - Til et dikt av Emil Boyson, 1976
KroC0524
Vik fra meg Satan / Depart from me Satan, 1877 (utkast til altertavle Kragerø kirke)
MosG0029
EN: Holy Communion in Skagen church
NO: Altergang i Skagen kirke
NieA0077
Salteriet på Kinn, 1880
NieA0194
Salteriet på Kinn / The salt factory at Kinn, 1880
SpaV0531
Individets alter, 1979-84

SpaV0538
Ved et alter, 1970
SteH0037
Ved Thomasalteret så hun Lavran på kne
SveK0067
Altergang i en svensk Landskirke, 1856
SørH0310
Studie til altertavle i Linkøping
SørH0372
EN: Altertavle Vinje Kirke
NO: Altertavle Vinje Kirke
ThaF0406
Alter og kors ved en landevei i Normandie / Altar and cross by the country road in Normandie, ca 1900
TysK0014
En meget farlig tilstand å tro man forstår, 1977

TysK0015
Menns hjerteslag, 1981
TysK0017
Kuskalle nr 4, 1980
V1869
Edvard Munch
ØrnL0118
Alternativ

Images found: 32 | Page: 1/1