Bilde id: GroR0071

Fotolisens for bilde: GroR0071