Illustrasjon / Illustration, 
Location: Dagspresse / Daily press
Bilde id: Hardanger1

Fotolisens for bilde: Hardanger1