Tittel: Klippen av Meer 
Negativer fra Væringsamlingen 

Edvard Munch (1863-1944), 
Photo: O.Væring
Bilde id: V0627

Fotolisens for bilde: V0627