(ant. 1839 - evt. 1842)
Bilde id: BybY1283

Fotolisens for bilde: BybY1283