Theodor Kittelsen (1857-1914), 
Location: Museum, 
Genre: Drawing
Bilde id: KitT0289

Fotolisens for bilde: KitT0289