British painter/
Bilde id: EngK0008

Fotolisens for bilde: EngK0008