Edvard Munch (1863 - 1944), 
S
Bilde id: MunE0233

Fotolisens for bilde: MunE0233