Artist: Karl Johansen
Size: 
Location: Private
Photo: O.Væring
Bilde id: DivJ0003

Fotolisens for bilde: DivJ0003