Kjell Erik Killi Olsen (1952 - )
Size: 
Location: Private
Photo: O.Væring/ foto: 1992
Bilde id: KilK0096

Fotolisens for bilde: KilK0096