Knut Jørgensen (1937-1991)
Bilde id: JørK0039

Fotolisens for bilde: JørK0039