Kai Fjell (1907-1989)
Bilde id: FjeK0116

Fotolisens for bilde: FjeK0116