Theodor Kittelsen (1857-1914)
Size: 27x22 cm
Location: Private, 
Photo: O.Væring
Serie: Do the animals have soul
Bilde id: KitT0877

Fotolisens for bilde: KitT0877