Thaulow, Frits
Frits Thaulow, født 20. oktober 1847 i Christiania, død 5. november 1906 var en norsk maler. Frits Thaulow er en av de internasjonalt mest kjente norske kunstnerne fra 1800-tallet. Thaulow fikk sin utdannelse ved Kunstakademiet i København i 1870-72, og i 1873–75 var han elev av Hans Gude i Karlsruhe. De følgende år oppholdt han seg for det meste i Paris og mottok her avgjørende inntrykk fra de franske impresjonistene.
I 1880 vendte Thaulow hjem som overbevist naturalist. Sammen med Christian Krohg og Erik Werenskiold ble han raskt en av lederne i de unge kunstnernes kamp for et rikere og romsligere norsk kunstmiljø. Thaulow var bl.a. med på å etablere den første Høstutstillingen i 1882.

Text from Wikipedia

Frits Thaulow; "Jeg er særdeles tilfreds med Hr Værings fotografier" 25 feb 1906.
Bilder funnet: 654 | Side: 1/8


Bilder funnet: 654 | Side: 1/8