Grünewald, Isaac
Isaac Grünewald var en svensk maler, av mange regnet for å være den som introduserte modernismen i svensk malerkunst. I 1911 ble han gift med maleren Sigrid Hjertén som han fikk en sønn med, kunstneren Iván Grünewald.

Tekst fra Wikipedia.
Bilder funnet: 26 | Side: 1/1


Bilder funnet: 26 | Side: 1/1