Widerberg, Frans
Frantz Gustav Widerberg var en norsk maler og grafiker.
Widerberg var regnet som en av Norges fremste grafikere og malere. Hans kunst er karakterisert som nyfigurativ, preget av primærfarger (rødt, gult og blått).

Han blandet ikke fargene med hvitt eller svart, men brukte dem som regel helt rene og klare. Han er kjent for å eksperimentere med fargenes egenkontrast for på den måten å skape en spennende dybde i sine bilder. Hester, ryttere og kropper som svever i et nesten drømmeaktig univers, er noe som går igjen i hans kunst.

Tekst fra Wikipedia
Bilder funnet: 328 | Side: 1/4


Bilder funnet: 328 | Side: 1/4