Sohlberg, Harald
Harald Oskar Sohlberg var en norsk, nyromantisk billedkunstner. Født i Oslo 29. september 1869. Han arbeidet med oljemaleri, akvarell, tegning, litografi og radering. Tidlig inntok han sin plass blant de unge nyromantikere i opposisjon mot hverdagsnaturalismen.

De siste årene Sohlberg levde, ble det gjort fremstøt for å skaffe ham kunstnergasje, og den ble innvilget først to måneder før han døde av kreft 1935. Christian Krohg, som alltid hadde rost Harald Sohlbergs bilder, sa en gang om ham: “Han efterligner ingen [...]. og ingen efterligner ham, for de kan ikke.” Døde 19. juni 1935.
Bilder funnet: 226 | Side: 1/3


Bilder funnet: 226 | Side: 1/3