Hertzberg, Niels
Nils Hertzberg, også Niels Hertzberg, (født 13. august 1759 på Finnås prestegård, død 21. oktober 1841 i Ullensvang[2]) var sokneprest til Kinsarvik i Ullensvang og prost i Hardanger og Voss prosti. I 1814 møtte han på det overordentlige Stortinget. Han var far til statsråd Nils Hertzberg (1827–1911).

Tekst fra Wikipedia