Grimeland, Joseph
Joseph Grimeland var en norsk billedhugger, kjent blant annet for «Oslopiken» på Oslo rådhus, «Krigsseilermonumentet» på Bygdøy og fem arbeider i «Grimelandparken»: Strandparken på Høvik. Hans interesse for skulptur ble tidlig vakt, og etter artium begynte han på Statens kunstakademi i 1933.

Tekst fra Wikipedia.
Bilder funnet: 47 | Side: 1/1


Bilder funnet: 47 | Side: 1/1