Nielssen, Johan Martin
Johan Martin Nielssen var en norsk maler, som er blitt karakterisert som «Sørlands-maleren». Vilhelm Krag skrev til ham: «Det er mange som har forsøgt male vor Natur, mange "flinkere malere", men det de har har malet mangler dog noget – dette, jeg ved ei hvad – dette, der har Landskabets egen Duft, og som ikke kan opfattes af nogen Fremmed.» Fyrsten av Liechtenstein kjøpte flere av hans malerier med motiv fra Sørvestlandet. Nielssen var en kjent kunstner i sin samtid, men er inntil nylig oversett i norsk kunsthistorie.

Tekst fra Wikipedia