Smith, Carl Frithjof
Carl Frithjof Smith var en norsk maler som spesialiserte seg på sjangermaleri og portretter. Han hadde hele sin karriere i Tyskland og var lite kjent i Norge. Smith var født i Christiania. Da han var 18 år gammel begynte han på tegnekontoret til Trondhjems Mekaniske Værksted, hvor han ble i tre år.

Tekst fra Wikipedia