Winter cabin Go back
« prev next »Images: 103 | Page: 2/2
HolT0034
Snow covered spruce in moonlight
DavT0079
Nisser med ski / Pixie with ski
WerE0425
Landskap / Landscape, 1931
UchK0020
Falne storjeger jakt,
SteG0016
Vinter i skogen / Winter in the forest, 1906
KitT0528
Nyttårsløyer / New Years drop, 1903
HolT0080
Horse and sledge in winter landscape
HolT0059
Forest interior, winter
TidA0368
Juleskik
SteG0002
Fra Gloppen / From Gloppen, 1898
ThaF0224
Diligence station
ThaF0310
Winter
HanN0041
Jeger på ski, / Hunter skiing
MunL0021
Vinterlandskap med jeger / Winterlandscape with hunter
MunL0004
Jegere i snelandskap / Hunters in snow landscape, 1865
KitT0755
Bamse Brakar / Bear good fellow, 1898
MunG0257
Snøballkasting / Throwing snowballs, 1885
WerE0406
Briskebygutt med kjelke / Briskeby boy with sledge, 1885
LilB0013
Kjelkebakkeaking, 1882
« prev | next »