Vår historie 1868-2021

  

O. Væring er i dag et familiedrevet firma og fotosamlingen er ivaretatt av Ingrid Petersson Nørstenæs, datter av fotograf Per Petersson.

         

2003-2021

Ingrid Petersson Nørstenæs 

 I 2003 går Ingrid Petersson Nørstenæs inn i firmaet som daglig leder og styreleder og igangsatter arbeidet med å digitalisere fotomaterialet og etablere og utvikle O. Væring sine nettsider.  Ingrid har gjennom årene digitalisert alle fargepositivene i fotoarkivet og vil forsette arbeidet med å digitalisere det eldre materialet i arkivet. Gjennom sitt arbeid har Ingrid bevart og videreutviklet arven og familiefirmaet etter tidligere fotografer og på den måten opprettholdt arkivets levedyktighet. Link til;  Ingrid sin historie her

              

foto © O. Væring  

 Brev til Edvard Munch fra Nasjonalgalleriet;

"«Hvis De ikke har noget fotografi, kunde kanske Væring komme ut til Dem og ta et, hvis han faar lov.»"  

 

2000-2003

Lena Petersson

blir styreleder og med ekstern hjelp fortsetter driften av firmaet O. Væring i perioden 2000-2003.

 

 foto © O. Væring 

 

1993-2000 

Fotograf Per Henrik Petersson 

foto © O. Væring

Fotograf Per Petersson overlater i 1995 firmaet O. Væring til sine barn, Per Henrik, Lena og Ingrid. Per Henrik Petersson tar over den daglige driften og fortsetter arbeidet med å dokumentere norsk kunst de neste årene. 

Fotograf Per Henrik Petersson jobbet i en liten periode i O. Væring i 1993 men valgte andre veier før han igjen i 1995 ble styreleder og tok over ansvaret for den daglige driften og fortsatte arbeidet etter sin far Per Petersson, som valgte å trekke seg helt ut.  Per Henrik hadde gjennom flere år vist stor interesse for fotografering og lært seg faget underveis. Da han igjen ble endel av firmaet O. Væring lærte han seg raskt hvordan utstyret fungerte og fortsatte arbeidet med å fotografere og dokumentere norsk kunst. Driften den gang var bygget på den eldre metoden basert på Per Petersson og tidligere fotografers driftsmåte og Per Henrik ønsket fornyelse. Link til intervju om Per Henrik Petersson sin tid i ;  O. Væring her 

 

1947-1995

Fotograf Per Petersson 

      

© foto O. Væring / Fotograf Per Petersson

Jakob Weidemann 10 april 1973 ; Per Petersson er den eneste som har den rette sans - og kjærlighet for det arbeidet som tilhører ham. Som menneske er han en praktkar. 

Per Petersson,  født i 1931 på Sankthanshaugen i Oslo startet tidlig sin interesse for fotografeirng. Han kjøpte sitt første kamera når han var 15 år og startet straks med å fotografere sine omgivelser. Han klarte å skaffe seg en lærling jobb i fotostudio O. Væring og etter å ha utført lærling jobben og vært fast ansatt siden 1947 kjøpte fotograf Per Petersson firmaet O. Væring fra Ragnvald Væring i 1959. Per Petersson fortsatte arbeidet med å avfotografere norske kunstneres produksjon fra hans studio i Karl Johansgate 2, og er ansvarlig for det meste av arkivets fotomateriale i farger. Per Petersson fotograferte systematisk alle viktige kunstutstillinger og private samlinger i hans samtid. Han reiste ofte på eget initiativ for å bygge opp arkivet og gjorde en stor kulturell innsats gjennom årene. Og ofte uten betaling. Per Petersson betraktet dokumentering av norsk kunst som en livsoppgave og fotograferte med ypperlig skjønn de beste bilder og ble gjennom sitt arbeid nær venn med flere kunstnere og kunstsamlere. Per Petersson var oppriktig dedikert av sitt fotografiske arbeid gjennom hele sitt yrkesliv. 

Per Petersson intervjues av dagspresse

Per Petersson interjvues

 1906-1959

Fotograf Ragnvald Væring 

           

© foto O. Væring / Fotograf Ragnvald Væring        

Edvard Munch 12 september 1905; Jeg er som alle andre malere meget fornøyd med Hr. Væring arbeid.

Ved Værings død i 1906 arvet datteren Ragnhild firmaet, men hennes nevø, fotografen Ragnvald Væring, hadde allerede overtatt ledelsen og ble hennes medarbeider. Da Ragnhild giftet seg med Karl Teigen (15. november 1884-16. desember 1969) i 1907 gikk hun ut av firmaet og Karl kom inn i hennes sted. Karl drev firmaet sammen med Ragnvald til 1936 da han gikk ut som resultat av dårlig samarbeid.

Som en av de første i landet utviklet firmaet O. Væring gjennom sine kunstinteresserte fotografer en ekspertise i fotografering av kunstverk. De samme fotografene innså at ettertiden kunne nyte godt av deres arbeid og denne kulturelle bevisstheten førte derfor til at de samlet og tok vare på det de mente var av historisk verdi. Fotograf Ragnvald Væring la grunnlaget for firmates linje og personlige kjennskap og kontakt med kunstnere, samlere og utgivere, og på denne måten ble firmaet O. Væring en bidragsyter til norsk kunsts distribusjon og markedsføring. Ragnvald Væring drev selskapet godt og ble venner med mange kunstnere. De gikk inn og ut av hans studio og han ble spesielt nær venn med Edvard Munch og hans søster Inger Munch. Ragnvald Væring ga også ut en bok om Edvard Munch sine selvportretter.         

Ragnvald Væring intervjues av Nationen i forbindelse med sin 75 års dag.

 

1868-1906

 Fotograf Olaf Martin Peder Væring 

foto © O. Væring / K. Teigen i O. Værings gamle atelier i Akersgata 57  

Etablerer firmaet O. Væring i 1868. Fra slutten av 1860-årene til begynnelsen av 1880-årene virket han i Sarpsborg deretter igjen i Kristiania , der han hadde flere forskjellige atelierer. Han spesialiserte seg på kunstfotografering, han fotograferte Gokstadskipet for Universitetes Oldsaksamling og drev kunstforlag. 

 

     

Vi er stolte over å få være endel av O. Væring og vi vil fortsette arbeidet med å beskytte arkivet på best mulig måte. Vårt mål er å inspirere deg - og gi deg de beste verktøy for å skape en kreativ og enkel vei til gode og varierte illustrasjonsbiler til bruk i bøker, magasiner,  kalendere, postkort, dagspresse, kunsttrykk og andre prosjekter. Og vil vil fortsette arbeidet med å pulisere nye bilder fra vårt arkiv slik at vi stadig kan gi deg nytt materiale gjennom dine søk. 

Kunst setter spor!