1210 Kunstnere

Ythjall, Terje
(1934 - )
Yttervik, Geir
(1955 - )