66 bilder funnet
Lars Jorde; "Jeg gir med glede Hr. Væring tilladelse til at fotografere mit billede i Nationalgalleriet. Hans fotografier er utmerkede" Christiania 22 oktober 1904.


Lars Jorde var en norsk kunstmaler. Han studerte under Gerhard Munthe, Alfred Philippe Roll i Paris, Eilif Petersens og Harriet Backers malerskole og endelig under Kristian Zahrtmann både i København og i Italia. Han besøkte Paris også i 1900, noe som ga avgjørende innflytelse på hans senere verker.

Tekst fra Wikipedia
Bilder funnet: 66 | Side: 1/1


Bilder funnet: 66 | Side: 1/1