486 bilder funnet
Erik Theodor Werenskiold var en norsk maler og tegner. Han er spesielt kjent for sine tegninger til de norske folkeeventyrene og illustrasjonene til Snorre, som han ledet. Han startet å studere i 1872, men begynte kort tid etter å ta tegneundervisning hos Julius Middelthun ved Den kongelige norske Tegneskole i Christiania etter råd fra Adolph Tidemand. Høsten 1875 reiste han til München og oppholdt seg der i fire år. Der var han til stede på en internasjonal utstilling som åpnet hans øyne for franske friluftsmalerier og naturalismen. Werenskiold flyttet i 1881 til Paris for å studere på egen hånd. Werenskiold mottok i 1908 Statens kunstnerlønn og ble i 1935 tildelt Storkorset av St. Olavs orden.

Tekst fra Wikipedia

"Erik Werenskiolds hilsen til O. Væring; Hr. Væring har med min tilladelse fotografert mine billede i Nationalgalleriet og gjort det meget godt"
Bilder funnet: 486 | Side: 1/6


Bilder funnet: 486 | Side: 1/6