54 bilder funnet
Charlotte Wankel (født 12. mai 1888, død 2. august 1969) var en norsk billedkunstner. Hun regnes som en foregangsperson innen kubistisk og abstrakt maleri i Norge.

Tekst fra Wikipedia
Bilder funnet: 54 | Side: 1/1


Bilder funnet: 54 | Side: 1/1