3 bilder funnet
Oversatt fra engelsk-Bjarne Røtterud var en norsk maler. Han ble født i Nannestad. Han tok sin utdanning ved det Nasjonale Nasjonale Akademi for håndverks- og kunstindustri og Norges Nasjonale Kunstakademi. Han bodde i Paris fra 1969, men døde i Nannestad. Han malte i abstrakt stil fra slutten av 1960-tallet.

Tekst fra Wikipedia
Bilder funnet: 3 | Side: 1/1


Bilder funnet: 3 | Side: 1/1