70 bilder funnet
Alf Rolfsens hilsen til O. Væring: 8. september 1952; Hr. Værings enestående erfaring, store dyktighet og uopslitelige elskværdighet har været mig Til uvurderlig hjelp mang en gang, ofte under de vanskeligste forhold, og jeg er ham stor Takk skyldig.
Bilder funnet: 70 | Side: 1/1


Bilder funnet: 70 | Side: 1/1