269 images found
« prev | next »Images found: 269 | Page: 1/4
AarV0001
Selvportrett
AarV0002
Direktør Thrap-Meyer, 1967
AarV0003
Direktør Kjell Baalsrud, 1984
AarV0005
Banksjef Svein Viig, 1977
AarV0006
Administrerende direktør Anton Merekoll, 1982
AarV0007
Forlagsdirektør Barthold Butenschøn, 1980
AarV0009
Direktør Statsråd Onar Onarheim, 1976

AarV0010
Professor Direktør Knut Næss, 1979
AarV0011
Direktør Svin Molaug, 1984
AarV0012
Skipsreder J. E. Jacobsen, 1983
AarV0013
Lege Ivar Nordahl, 1980
AarV0014
Direktør Hans Thomas Gram, 1984
AarV0015
Knut Pettersen , 1978
AarV0016
Bretagnekonen, 1923

AarV0017
Skipsreder Bergersen, 1968
AarV0018
Fransk landskap, 1929
AarV0019
Sommermorgen, Brevik, 1935
AarV0020
Direktør Amund Ringnes, 1976
AarV0021
Dommer Jens Christian Melleby, 1976
AarV0022
Stortingsmann Hans Borgen, 1974
AarV0023
Direktør Jens Lien, 1977

AarV0024
Vinterlandskap, Skarpsno
AarV0025
Direktør Wilhelm Weber, 1981
AarV0026
Flygeneral Jørgensen
AarV0027
Direktør Arne Lundevold, 1976
AarV0028
Direktør Schjeldrup, 1963
AarV0029
Administrerende direktør Finn Isaksen, 1981
AarV0030
Direktør Karl Lorck, 1981

AarV0031
Direktør Nils J Blix, 1984
AarV0032
Skipsreder Lorentzen, 1981
AarV0033
Industriminister Sverre Walter Rostoft, 1973
AarV0034
Fru Magda Knudsen, 1958
AarV0035
Direktør Grieg, 1981
AarV0036
Dommer Einar Løken, 1981
AarV0037
Direktør Karl Gunnerød

AarV0038
Direktør Rømcke-Moe, 1970
AarV0041
Direktør Sivilingenør Olav Tøndevold, 1977
AarV0042
Direktør Ulf Blix, 1984
AarV0043
Disponent Lars Foss, 1985
AarV0044
Ordfører Otto Johnsen, 1984
AarV0045
Overlege Herbert Palmer, 1982
AarV0046
Professor Jørgen Herman Vogt, 1976

AarV0047
Kirurg Schjøth-Iversen, 1976
AarV0048
Overlege Kielland Mørdre, 1982
AstN0299
Hjem fra arbeid / Home from work
BerM0202
Oppstilling, 1982
BleB0002
Utvandrere / Emigrant, 1912-14
BybY0091
Blaafarveværket
ChrK0009
Garveriet, 1889

CroL0028
Domens dag / Day of doom, 1980
DahJ0230
Parti fra Larvik / Theme from Larvik, 1834
DahS0010
Parti fra Skjærvedalen / Part of Skjarvedalen, 1890
DalH0008
Direktør Bertrand Narvesen, 1945
DivG0046
Avskjed
DivH0023
Enerom / Single room, 1986
DivH0026
S.O.S. 1984-85

DivH0031
Markedet / The market, 1948
DivH0062
Kragerø
DivK0050
Mot skarvet, høst, 1982
DivO0010
Stuper med røde øyne, 1985
DivR0012
Bølgesprøyt, Rakkebåene, 1948
DivR0020
Komposisjon i blått, 1985
DivS0007
Et møte med Gud / A meeting with God, 1987

DivS0017
Utsikt mot Hallingskarvet / View towards Hallingskarvet, 1948
DivV0033
Transparence, 1989
DivV0036
Dagen / Natten ( Day/Night), 1987
EikA0001
Sjøbuer, 1991
EikA0002
Uvær, 1991
EikA0003
Revebjeller, 1993
EikA0004
Leiken ved stranden, 1993

EikA0005
Etter snefall, 1991
EikA0006
Vårstormen kommer, 1993
EikA0007
Fugler ved havet, 1992
EikA0008
Hus ved molo , 1992
EikA0009
Den første høstdag, 1993
EikA0010
Vinter i bjerkeskogen, 1992
EikA0011
Fokksnø, 1997

EikA0012
Nordisk siesta, 1992
EikA0013
Hav og klipper, 1993
EikA0014
Vintersol, 1997
EikA0015
Bakom synger skogene, 1992
EikA0016
Den siste vinterstormen, 1991
EikA0017
Stille vinter, 1997
EkeA0099
Avskjed / Farewell, 1941


« prev | next »Images found: 269 | Page: 1/4