3 images found
Images found: 3 | Page: 1/1
AstS0002
Tre engelske malere ankommer Paris, 1973
PorT0442
Viking ankommer Chigago etter å ha krysset Atlanterhavet i 1893 ført av Magnus Andersen, 1898
StrH0033
Kong Haakon på norsk grund 1905 / King Haakon on Norwegian ground ( Statsminister Michelsen), 1930

Images found: 3 | Page: 1/1