390 images found
« prev | next »Images found: 390 | Page: 1/5
AskA0027
Skogsinteriør / Forest interior, 1878
AskA0088
Budeier med kyr / Dairymaids with cows, 1861
AstN0264
Plogmannen / The plough man
AstN0267
Kvennagangsvatten
AstN0292
Hjem fra arbeid / Home from work
AstN0299
Hjem fra arbeid / Home from work
AstN0319
Kvennagongsvatten

AstN0324
Kvennagongsvatten
AulR0064
Tidlig 1. mai demonstrasjon
AulR0117
1 mai / 1th of may, 1939
BaaK0052
Skogparti med tømmermann / Forest part with lumberjack, 1848
BackH0207
En vevstue / A weaving house, 1884
BerE0003
Fra fiskefeltet / From the fishing ground
BerE0010
Fiskebåter / Fishing boats, 1940

BerG0011
EN: Tjeldbergtind, Lofoten
NO: Tjeldbergtind, Lofoten
BerK0046
Det indre av en sildebod / Inside of a herring store room, Bergen
BerM0007
Sildefiske / Herring fishery, 1938
BerM0012
Tømmerfløtere / Lumberjack, 1895-1900
BerM0069
Gravemaskinen / Digger, 1948
BerM0105
Fiskere på Middelhavet, 1914
BerM0111
Sildegarn, 1950

BerN0219
Omreisende smed / Travelling smith, 1880
BerN0243
Omreisende smed / Travelling blacksmith, 1880
BleH0124
Dr. Gundersens anatomi, 1988
BleH0157
Dr. Gunderesens anatomi II, 1977
BybY0001
Bærum smeltehytte
BybY0021
Tyssedalsfossen, 1792
CapA0012
Foss i nedre Telemark / Waterfall in lower Telemark, 1852

CapA0047
Foss i nedre Telemark, 1852
ChrK0009
Garveriet, 1889
CluB0011
Fabrikken / The factory, 1935
DahC0011
Feieren / The chimney sweeper, 1975
DahJ0222
Hellefoss ved Hokksund, 1838
DahJ0241
Sagbruk i Valdres / Sawmill in Valdres, 1846
DirC0006
Untitled

DirC0008
Nystuen, Filefjell
DivL0029
Arbeid i gaten / Work in the street, 1959
DivL0031
Fiskebruk, Lofoten, 1977
DivS0002
Tømmerfløting / Floating timber, 1874
DivS0011
Gården Rese - Hemsedal, 1943
DivS0016
Torv tørk , 1978
DivT0035
Untitled

DørK0031
Hvalfangst / Whale catch, 1928
EckJ0035
EN: Driving timber
NO: Tømmerkjøring
EgeH0351
EN: Untitled
NO: Uten tittel
EieA0045
EN: Washing potatoes
NO: Potetvask
EikL0170
Kabeltrekkere, 1964
EikL0211
Slåttekarer, Jølster, 1946
EkeA0061
Vi arbeidsløse / We unemployed, 1934

EkeA0084
På fabrikktomt / On factory ground
EkeA0091
Fabrikken / The factory, 1925
EkeA0097
Nedlagt fabrikk / Dismantled factory
EkeA0112
Tømmerfløtere
EkeA0115
Untitled, 1973
EkeA0226
Fabrikken, 1925
EkeA0235
Piggtrådfabrikken

EkeA0246
Vi arbeidsløse, 1934
EngE0048
Høyvogn / Wagon
EngE0053
Skogsarbeidere / Forest workers, 1942
EngE0067
Hjem fra arbeid / Home from work ( slutt på dagen), 1940
EngE0070
Arbeidsnever / Working hands, 1931
EngE0078
Arbeidskamerat / Working friend, 1949
EngE0104
Høylasset

EngE0128
Gårdsgutten / Farm boy, 1942
EngE0141
Alvorlig arbeidende kunstner / Serious working artist, 1943
EspK0080
Kuling / Breeze, 1986
EspK0097
Mot Landegode
EspK0100
Stille hav, 1987
EspK0107
Slit
EspK0119
Røyk - Fabrikker

EspK0124
Lofotskøyter
FaaF0025
Syersken / The seamstress, 1937
FaaF0026
Garnbøtere, 1939 ( Fra Nordfjord)
FaaM0008
Høslet på engen, Syd-Fyn, 1902
FinF0046
Fiskere
FinH0002
Fiskere, 1942
FinH0005
Skipsopphugging, 1934

FinH0006
Hvalflensing, 1934
FinK0012
Interiør fra Marienbergs verksted, 1850-51
FjeK0138
EN: Midwife by the arctic sea
NO: Jordmorbud ved ishavet
FjeK0166
EN: Lumberjack
NO: Tømmerhogger
FjeK0181
EN: The prepare
NO: Preparanten
FjeK0193
EN: Spring farming
NO: Våronn
FjeK0223
EN: The mill
NO: Kvernen


« prev | next »Images found: 390 | Page: 1/5