813 images found
« prev | next »Images found: 813 | Page: 1/10
AamA0001
På vei til Lökka / On the way to Lökka, 1934
AasA0006
En gammel arbeider forteller, 1950-51
AasA0009
Ved håndarbeidet
AncA0015
EN: Fisherman Lars Gaihede cutting a stick
NO: Fisker Lars Gaihede snitter en pinne
AncA0023
EN: Sewing a blue dress for the costume party
NO: En blå kjole sys til kostymefest
AncA0029
EN: In the kitchen
NO: I kjøkkenet
ArbP0059
EN: Miss Ragna Hansen in the garden, Guldskoven
NO: Frøken Ragna Hansen i haven, Guldskoven

AskA0027
Skogsinteriør / Forest interior, 1878
AskA0029
Kuer ved tjern / Cows by lake, 1881
AskA0086
Fra Møllendal / From Møllendal ( mill), 1853
AskA0088
Budeier med kyr / Dairymaids with cows, 1861
AstN0103
Vårnatt i hagen, / Nattarbeide i haven, 1909
AstN0124
Vårnatt i hagen, Nattarbeide i haven / Spring night in the garden / Night work in the garden, 1909
AstN0135
Vårnatt i hagen / Natarbeide i hagen / Spring night in the garden ( Night work in the garden), 1909

AstN0168
Vårnatt i hagen (Nattarbeid i hagen ) / Spring night in the garden (Night work in the garden), 1909
AstN0196
Hjem fra arbeid / Home from work,
AstN0200
Vårnatt i hagen, Nattarbeide i haven / Spring night in the garden, 1903
AstN0219
Kvennagong (Fargetresnitt)
AstN0264
Plogmannen / The plough man
AstN0267
Kvennagangsvatten
AstN0286
I hagen / In the garden, 1914-15

AstN0292
Hjem fra arbeid / Home from work
AstN0299
Hjem fra arbeid / Home from work
AstN0319
Kvennagongsvatten
AstN0324
Kvennagongsvatten
AstN0331
Befringstøylene
AstN0344
Kvennagong og Jølstertun
AstN0351
Vårnatt i hagen ( Nattarbeid i hagen), 1903

AstN0352
Kvennagongsvatten
AstN0356
Kvennagong
AstN0357
Kvennagongsvatten
AulR0064
Tidlig 1. mai demonstrasjon
AulR0076
Et folkets hus bygges / Building a peoples house, 1935
AulR0082
Havnearbeiderstreik, 1932
AulR0103
Skipsbryggen ( Aker Mekaniske Verksted), 1932

AulR0106
No title on the image
AulR0117
1 mai / 1th of may, 1939
AulR0120
Plakatmannen / The poster man, 1949
AulR0129
Fra et skibsverft ( Dekorasjonsutkast ) / From a shipyard
AulR0145
Jernbane og blomster / Railway and flowers, 1943
AulR0148
Tidlig 1.mai demonstrasjon / Early 1. may demonstration, 1960
AulR0153
Gjenoppbygningen / Rebuilding, 1942

AulR0171
Sot og sol / Soot and sun
AulR0179
1 may, 1960
AulR0183
EN: The Labour movements history
NO: Arbeiderbevegelsens historie
AurL007
Lauving, 1946
BaaK0052
Skogparti med tømmermann / Forest part with lumberjack, 1848
BacH0113
På Bleikeplassen, Jæren, 1886
BackH0132
Interiør / Interior, 1888

BackH0175
På Blekevollen, 1896
BackH0182
Kone som syr, 1890
BackH0193
EN: Blue interior
NO: Blått interiør
BackH0207
En vevstue / A weaving house, 1884
BackH0214
Syende kvinne ved lampelys / Sewing woman by lamp light, 1890
BerE0003
Fra fiskefeltet / From the fishing ground
BerE0005
Motbør / Head wind

BerE0010
Fiskebåter / Fishing boats, 1940
BerG0011
EN: Tjeldbergtind, Lofoten
NO: Tjeldbergtind, Lofoten
BerG0019
EN: Fishing boats, Lofoten
NO: Fiskebåter, Lofoten
BerK0046
Det indre av en sildebod / Inside of a herring store room, Bergen
BerM0007
Sildefiske / Herring fishery, 1938
BerM0012
Tømmerfløtere / Lumberjack, 1895-1900
BerM0031
Klestørk / Clothes drying, 1875

BerM0046
Høstlandskap / Autumnn landscape, 1876
BerM0052
I høyonna, 1882
BerM0069
Gravemaskinen / Digger, 1948
BerM0105
Fiskere på Middelhavet, 1914
BerM0111
Sildegarn, 1950
BerM0128
Lyktetenneren, 1900
BerM0148
Kallehauge ved Vordingsborg, 1816

BerN0219
Omreisende smed / Travelling smith, 1880
BerN0243
Omreisende smed / Travelling blacksmith, 1880
BjoO0004
Middagsforing i en Ladugård, 1890
BleH0124
Dr. Gundersens anatomi, 1988
BleH0157
Dr. Gunderesens anatomi II, 1977
BllS0002
På vei til brønnen / On the way to the well
BloR0016
Avisbudet / The paper girl, 1958

BorF0008
Tømmerkjører / Driving timber
ButR0001
Forarbeide til Henrik Sørensens monument
BybY0001
Bærum smeltehytte
BybY0021
Tyssedalsfossen, 1792
BybY0022
Prospekt fra Sarpsfossen, 1747
BybY0089
Sarpsfossen, 1789
CahM0006
Unevnelig ( menstruasjonsarbeid) Unnameable, 10.12.96


« prev | next »Images found: 813 | Page: 1/10