Theodor Kittelsen (1857-1914),
Size: 
Location: Private, 
Photo: O.Væring
Bilde id: KitT0584

Fotolisens for bilde: KitT0584