Artist: Jan Baker (1939 - )
Dimensions: 215x110 cm/
PhotoCredit: O.Væring/ 
Digital Size: High-res TIFF and JPG/
Bilde id: BakJ0011

Fotolisens for bilde: BakJ0011