Kortspillere 
Negativer fra Væringsamlingen Edvard Munch (1863-1944)
Bilde id: V1657

Fotolisens for bilde: V1657