Julekvelds-vise av Alf Prøysen
Bilde id: RudB0032

Fotolisens for bilde: RudB0032