Henrik Sørensen (1882-1962)
Size: 130x115 cm
Location: Museum
Photo: O.Væring
Bilde id: SørH0443

Fotolisens for bilde: SørH0443