Koloreret pennetegning av Literat Reimers
Bilde id: BybY0070

Fotolisens for bilde: BybY0070