Historiske tilbakemeldinger

Legger ved noen sider fra dette lille smykke av en notisbok som inneholder signerte hilsener til fotografene i O. Væring fra ulike kunstnere i perioden 1904-1992. 

 

 

                         

 

                   

                   

                     

                     

                    

 

                                                  

                                                   

                     

 

                    

 

                   Hilsener og anbefalinger fra ulike kunstnere til O. Væring fotografene Ragnvald Væring og Per Petersson:

 •  Karl Uchermann - Kristiania 5 october 1904 ; Med fornøyelse giver jeg Hr Væring Tiladelse til at fotografere mine Bileder i Kunstmuseet.  / 
 • Christian Skredsvig - Christiania 5 october 1904; Jeg giver herved Hr. Væring Tilladelse til at fotografere min Billeder i Nationalgalleriet, jeg jeg finder hans Fotografi aldeles utmerked. ; 
 • Theodor Kittelsen - Lauvlia Sigdal, 2 february 1908;  Hr. Væring maa gjerne fotografere min Billeder. 
 • Hans Heyerdahl - 8 october 1909; Det er mig en Glæde at bevidne at jeg er meget fornøiet med de Fotografier Hr. Væring har taget efter flere av mine Malerier. der skal baade stor Kyndighed og Erfaring til at opnaa saa gode Resultater.  
 • Terje Ythjall - 18 june 1980 ; Dear Per, please continue to photograph my works. 
 • Lars Jorde - Christiania 22 october 1904; Jeg gir med glede Hr. Væring tilladelse til at fotografere mit billede i Nationalgalleriet. Hans fotografier er utmerkede. 
 • Axel Ender - 3 august 1905; Enig i de rosende Utalelser. Hr Værings Fotografier synes jeg er aldelse utmerkede. 
 • Edvard Munch - 12.september 1905; Jeg er som malere flest meget fornøyd med Hr. Værings Fotografier. 
 • Halfdan Strøm; Enig i de rosende uttalelser. Jeg er særdeles tilfreds med gjengivelsene af mine billeder. 
 • Henrik Lund; Værings fotografier står paa høide med de bedste i utlandet. 
 • Erik Werenskiold; Hr. Væring har med min tilladelse fotografert mine billede i Nationalgalleriet og gjort det meget godt. 
 • Harald Kihle - Oslo, 11. mai, 1949; Hr. Væring har min fulle tilatelse til å fotografere mine bilder hvor som helst. Samtidig vil jeg takke ham for den alltid elskverdige service. 
 • Alf Rolfsen - 8. september 1952; Hr. Værings enestående erfaring, store dyktighet og uopslitelige elskværdighet har været mig Til uvurderlig hjelp mang en gang, ofte under de vanskeligste forhold, og jeg er ham stor Takk skyldig. 
 • Jakob Weidemann; Ingen skal lære Hr Væring (Per Petersson) å fotografere kunst. Men så har han også ærfaring som ingen annen her i landet. 
 • Jens Johannessen - 16.november 1962; Jeg gir herved Firma O. Væring ved Per Petersson anledning til å fotografere alle mine bilder, såvel malerier som grafikk og akvareller. jeg vet å verdsette hans fine teft for gode kvaliteter. 
 • Synnøve Anker Aurdal; Jeg er takknemmelig for et førsteklasses utført arbeide med å fotografering av mine tepper. Det er en glede å møte Per Petersson som har en så utpreget sans for bildekunsten. Vil være glad for fortsatt samarbeide. 
 • Reidar Aulie - 23.mars 1973; Hr Petersson har fortsatt den fine tradisjon fra Væring. Det er enestående. 
 • Kåre Tveter - 22.august 1975; Takk til den som kan fotografere endog mine bilder. 
 • Odd Nerdrum - 22.oktober 1976; Spesielt må jeg takke for et ypperlig arbeid fra Per Peterssons hånd - som jeg fra nu av - og i fremtiden ikke nok kan rose for et solid og godt arbeid. 
 • Knut Rose - 1. september 1978; Takk Per Petersson for et hyggelig samarbeid i mange år. Måtte det utvides. 
 • Victor Sparre - 11.juli 1980; Væring er byttet med Petersson og Smith er byttet om til Sparre, men kvaliteten av fotografier og malerier er den samme om ikke enda bedre. 
 • Jean Heiberg; Hr Væring må med fornøielse fotografere mine bilder. Jeg kan ikke nok som rose hans arbeide.